X

תוכן עניינים

פרק
9

מידע נוסף: קהילות

חוזקן של קהילות ההייטק
מאיר פרומר
מנהל פרוייקטים במיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק
בחברה החרדית קיימות קהילות רבות בתחום הייטק לנשים וגברים כאחד

קהילה היא קבוצה של בני אדם שיצרו ביניהם קשרים חברתיים, הפועלים בגבולות מסוימים ויש להם מאפיין, רצון או עניין משותפים. הקהילה יכולה להיות קהילה ממשית, כלומר כזו שחבריה נפגשים פנים אל פנים, או קהילה וירטואלית, כלומר כזו שחבריה נפגשים במקום ברשת האינטרנט, או קהילה משולבת.

חוזקן של קהילות ההייטק שהן לא תלויות במקום או מוצא, אלא באינטרסים מקצועיים, רעיונות ואתגרים משותפים היוצרים תחושת שותפות, שייכות, מעורבות רעיונית ואקטיבית וחוסן אישי.

קהילות מהוות רשת תומכת ליצירת קשרים מקצועיים ואישיים, פלטפורמה לשיתוף ותמיכה באתגרים ומעניקות כוח, ביטחון והשראה ממרחב הזהות וההזדהות שבהן. 

להלן רשימת הקהילות הפועלות בתחום הייטק החרדי:

 1. קהילת DDoS Developers Community
 2. קהילת NERA (רבקה צפריר) - קהילה לנשים בהייטק
 3. פורום חרדיות בהייטק (יעל ראבד)
 4. ביזמקס - קהילה לגברים בהייטק
 5. קמאטק - קהילה לגברים ונשים בהייטק
 6. חרגיק - קהילה בפייסבוק
 7. פורום שמורה במבול - קהילה לנשים בהייטק
 8. פורום טק אפ/קשרים - קהילה לנשים בהייטק מבית תמך
 9. פורום קדם - קהילה לנשים בהייטק
 10. פורום GoHitech (טליה שוורץ) - קהילה לנשים בהייטק
 11. פורום עובדות כהלכה - קהילה לנשים בהייטק
 12. הייטקיסטים - לכלל האוכלוסיה, מקום להתייעץ/לשאול/לקבל השראה
 13. מפת הקהילות ומידע נוסף ומתעדכן ניתן לראות כאן